Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  04/10/2023          mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     600                              Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως

 

                                                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 04/10/2023, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 30/09/2023.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΟΙΝΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ

1.

ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡ.

1144812

ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ

1

1/10/2023

10

2.

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

1249223

ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ

1

1/10/2023

10

3.

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΛΑΜ.

1266374

ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ

1

1/10/2023

10

4.

ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡ.

1144925

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

1

1/10/2023

10

5.

ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚ.

1285573

ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ

1

1/10/2023

10

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΒΑΣ. ΝΙΚΑΚΗΣ                                                                              ΙΩΑΝ. ΒΙΣΒΙΚΗΣ