Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  19-09-2023     Site:     www.epsaitol.gr              mail:      [email protected]

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:     565                               Τηλ.:   26310-28884                FAX:      26310-25333

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

                        Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι από την φετινή ποδοσφαιρική περίοδο τα γηπεδούχα σωματεία σε όλα τα πρωταθλήματα, υποχρεούνται στην έκδοση άδειας αγώνα από την Περιφέρεια, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τμήμα Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Απασχόλησης, τηλέφωνο 2631361632 (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) και 2641363608 (ΑΓΡΙΝΙΟ), όπως αυτό προκύπτει από το Ν. 4479/2017, την παρ. 3 εδ. Ιγ’ του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. και το άρθρο 14 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ