ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024

Ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, σας γνωρίζουμε τις ημερομηνίες στις οποίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών, οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες μεταβολής του ποδοσφαιριστή.

  1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ), ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

  • ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ), ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.Α.Ι. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ):

Έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

  • ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2023-2025 να εγγραφεί σε 3 σωματεία αλλά να αγωνιστεί σε 2 από αυτά.

Σας εφιστούμε την προσοχή να μην υπάρχουν διορθώσεις με χρήση διορθωτικού υγρού στην αίτηση μεταβολών, διότι συνιστά λόγο απόρριψης.

Επίσης στις κάρτες υγείας η ημερομηνία θεώρησης του ιατρού (καρδιολόγου, ή έχοντας την ειδική εξουσιοδότηση ΕΚΑΕ) θα πρέπει να είναι είτε μηχανογραφημένη είτε με μηχανική σφραγίδα, άλλως αυτή δεν θα γίνεται δεκτή από την Ε.Π.Ο. για την έκδοση οποιασδήποτε μεταβολής ποδοσφαιριστή.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σωματείο το οποίο έχει οικονομική οφειλή προς υπερκείμενες Αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) δεν μπορεί να αποκτά ή να παραχωρεί ποδοσφαιριστή με οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 7  Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο., άρθρο 10 παρ. 13 παραρτήματος Β’ Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.

Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ