ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Έχει αναρτηθεί στην οικεία στήλη της ιστοσελίδας (ΧΡΗΣΙΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ) η δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ-12, στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2011 και 2012 με δελτία τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ε.Π.Ο.

Επίσης επιτρέπεται σε κάθε αγώνα η συμμετοχή έως 5 ποδοσφαιριστών γεννημένων το έτος 2013, οι οποίοι θα αγωνίζονται με προσωρινό δελτίο που θα εκδίδει η ‘Ενωση (μιας και δεν είναι δυνατή η έκδοσή του από την Ε.Π.Ο.), προσκομίζοντας για την έκδοσή του: μία φωτογραφία, πιστοποιητικό γέννησης και κάρτα υγείας θεωρημένη σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4749/2017 και με την με αριθμό 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού.

Το παράβολο συμμετοχής είναι 60 ευρώ.

Επίσης τα σωματεία υποχρεούνται στην καταβολή εγγύησης ύψους 200 ευρώ, η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων και αν τα σωματεία αγωνιστούν σε όλους τους αγώνες.

Εάν κάποιο σωματείο έχει καταβάλει την χρηματική αυτή εγγύηση για άλλο πρωτάθλημα, δεν υποχρεούται στην καταβολή της.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 12:00.

Τα σωματεία πέραν της δήλωσης συμμετοχής υποχρεούται στην αποστολή:  1) σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, 2) κατάσταση μελών, 3) δήλωση προσωπικών δεδομένων προέδρου και γενικού γραμματέα και 4) θεωρημένο συνυποσχετικό διαιτησίας από Κ.Ε.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

  1. Τα σωματεία που έχουν υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά με την συμμετοχή τους σε άλλο πρωτάθλημα, δεν υποχρεούται στην αποστολή τους.

Υποχρεωτικά όμως προσκομίζουν παραχωρητήριο γηπέδου.

  • Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σωματείων της Γ.Γ.Α. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ