Παρακαλούνται όλοι οι διαιτητές, να αποστείλουν στα γραφεία της Ενώσεως με e-mail, τους αριθμούς λογαριασμών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που κατέχουν στο όνομά τους, διότι λόγω τεχνικού προβλήματος της Τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε, έχουν απωλεσθεί οι αριθμοί λογαριασμών.