ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ-16 & Κ-14  & ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ Κ-16 & Κ-14 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Στις ενότητες ΧΡΗΣΙΜΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ στις οικείες στήλες στην ιστοσελίδα της Ενώσεώς μας, έχουν αναρτηθεί: α) η προκήρυξη πρωταθλημάτων Κ-14 και Κ-16, περιόδου 2022-2023 και β) οι κληρώσεις κάθε ομίλου του πρωταθλήματος Κ-14 και Κ-16, περιόδου 2022-2023.-