ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Γ.Γ.Α.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία πρώτης υποβολής για την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α. λήγει την 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.