Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16-2-2022            mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 111                              Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως

                                                                                                          ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 16/2/2022, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 9-13/2/2022.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟΠΟΙΝΗΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1.ΚΑΚΚΟΣ ΧΑΡ.1144081ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ113/2/202210
2.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚ1127177ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ113/2/202210
3.ΚΟΚΩΝΗΣ ΚΩΝ.1224609ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957113/2/202210
4.ΚΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΑΡ.1250371ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ114/2/202210
5.ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝ.1393949ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ114/2/202210

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                         ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ