Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  08/02/2023          mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     90                                Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως

                                                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 08/02/2023, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 28-29/01/2023.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. 1266213 ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 29/1/2023 10
2. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΖΩΝ-ΘΩΜΑΣ 1379439 ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6 29/1/2023 60
3. ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΧΡ. 1323105 ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 6 29/1/2023 60
4. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤ. 1321230 ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 3 30/1/2023 30
5. ΞΕΥΓΕΝΗΣ ΑΡ. 539834 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 2 30/1/2023 20

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΒΑΣ. ΝΙΚΑΚΗΣ                                                                                  ΧΡ. ΤΕΓΑΣ