Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  29/03/2023          mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    221                              Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

 ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως
 
                                                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 29/03/2023, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 25-26/03/2023.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1357701 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 1 26/3/2023 10
2. ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1474202 ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ 1 27/3/2023 10
3. ΣΕΛΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1488373 ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 2 27/3/2023 20
4. ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 430531 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 1 27/3/2023 10
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 387613 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 1 27/3/2023 10

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣ. ΝΙΚΑΚΗΣ                                                                                   ΧΡ. ΤΕΓΑΣ