Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  22/02/2023          mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    134                               Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

 
ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως
                                                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 22/02/2023, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 18-19/02/2023.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1240384 ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 1 19/2/2023 10
2. ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1173498 ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ 1 20/2/2023 10
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1188851 ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ 8 20/2/2023 80
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1459050 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 1 20/2/2023 10
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 387613 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 1 20/2/2023 10

Ο  Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΙΩΑΝ. ΒΙΣΒΙΚΗΣ                                                                          ΧΡ. ΤΕΓΑΣ