Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  20/12/2023          mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    974                              Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως

                                                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 20/12/2023, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 16-17/12/2023.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΨΗΛΟΣ ΟΔΥΣ. 1135945 ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ 1 17/12/2023 10
2. ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1211646 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 4 18/12/2023 40
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤ. 230264 ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 4 18/12/2023 40
4. ΚΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝ. 1341916 ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 4 18/12/2023 40
5. ΜΠΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤ. 2026318 ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 12 18/12/2023 120
6. ΑΛΕΡΤΑΣ ΑΝΑΣ. 1425571 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 1 18/12/2023 10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα επιβάλλεται χρηματική ποινή 50 ευρώ στο σωματείο ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ για απρεπή συμπεριφορά ποδοσφαιριστών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                            ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ