Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  07/12/2022          mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    1003                             Τηλ.:   26310-25333       Fax:      26310-25333

ΠΡΟΣ: ‘Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενώσεως
 
                                                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 07/12/2022, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 03-04/12/2022.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΜΕΛ. 1322804 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1 5/12/2022 10
2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ. 1323370 ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 1 5/12/2022 10
3. ΖΕΛΙΟΣ ΝΙΚ. 1420380 ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 1 5/12/2022 10
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. 1357381 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 1 5/12/2022 10

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

       ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                         ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ