Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   03/04/2024                     mail:   www.epsaitol.gr    mail:     [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:       335                                        Τηλ.:   26310-25333       Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα ποδοσφαιρικά σωματεία πρωταθλήματος Κ-14 & Κ-16
                                                                                              ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες πρωταθλημάτων Κ-14 και Κ-16, που διεξήχθησαν την 30-31/03/2024.

Κ-14

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΚΕΤΣΙΛΗΣ Θ. 2025706 ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 1 1/4/2024 10
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Θ. 2099706 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ 1 1/4/2024 10

Κ-16

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΣΧΙΖΑΣ Ι. 2016006 ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 1 31/3/2024 10

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 2 ΜΑΪΟΥ 2024 (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                     ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ