ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Ενώσεώς μας (ΧΡΗΣΙΜΑ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ) την νέα κάρτα υγείας, η οποία όπως σας έχουμε ενημερώσει ήδη, η ημερομηνία θεώρησης θα πρέπει να τίθεται είτε μηχανογραφημένη είτε με μηχανική σφραγίδα.

Σε αντίθετη περίπτωση (χειρόγραφη) θα θεωρείται άκυρη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τόσο των σωματείων μελών μας, όσο των γιατρών οι οποίοι ενδεχομένως να σας ερωτήσουν σχετικά, επισυνάπτεται σε μορφή pdf το νέο έντυπο της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή (με δυνατότητα συμπλήρωσης μηχανογραφικά και των πεδίων Αριθμός Μητρώου ΕΠΟ, Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΜΚΑ). 

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων, το αρχείο θα πρέπει να τυπώνεται ΕΓΧΡΩΜΟ και να το σφραγίζει και υπογράφει ο γιατρός στο ανάλογο πεδίο. 

Παρέχεται η δυνατότητα και ασπρόμαυρης εκτύπωσης με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση την πλήρη καθαρότητα του ασπρόμαυρου εγγράφου που θα εκτυπωθεί.

Το νέο έντυπο της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή θα πρέπει να το «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας, διαδικασία την οποία θα κάνετε πατώντας αρχικά την ένδειξη file (αρχείο) πάνω αριστερά στο έγγραφο pdf και επιλέγοντας ακολούθως την ένδειξη «save as» (αποθήκευση ως) και την επιφάνεια εργασίας (desktop) ως χώρο αποθήκευσης (σ.σ. πρόταση για την ευκολία σας). 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν αφορά τις σε ισχύ Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή, αλλά μόνον όσες θα εκδοθούν από σήμερα και στο εξής.

Για την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου θα πρέπει να προσκομίζετε το έντυπο της ΝΕΑΣ κάρτας υγείας.

Οι παλαιού τύπου κάρτες υγείας, αν είναι σε ισχύ, ισχύουν μόνο για να αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής αν δεν έχει αλλάξει σωματείο.