Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΠΟ https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=53610&NewsType=21 η λειτουργία σχολής προπονητών UEFA Α’ στην Ένωσή μας, από 1 έως 8/7/2024 (1η φάση) .

‘Οσοι προπονητές επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail: [email protected] μέχρι τις 10/6/2024.