Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   2-3-2022                      site:       www.epsaitol.gr      mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:      169                                       Τηλ.:      26310-28884            Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

                                                                            ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 2-3-2022, αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις του διαιτητή κ. Κουτρομάνου, στο φύλλο αγώνα της 27/2/2022 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, για το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας, από το οποίο προκύπτει ότι ο αγώνας δεν διεξήχθη διότι η γηπεδούχος ομάδα, δεν κατέβαλε πριν την έναρξη του αγώνα τα έξοδα διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της προκήρυξης των πρωταθλημάτων μας και το άρθρο 21 παρ. 3 εδ. ε’ του Κ.Α.Π., ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ , υπέρ του σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0) (άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙα’ Κ.Α.Π.).

Επίσης, επιβάλλει στο σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 12 παρ. 9 εδ. ζ’  Κ.Α.Π.).

Τέλος μέχρι την εξόφληση του προστίμου και των εξόδων διαιτησίας (86 ευρώ) δεν θα ορίζονται οι αγώνες της ομάδας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 και θα κατακυρώνονται υπέρ της αντίπαλης ομάδας (άρθρο 12 παρ. 9 εδ. ζ’ Κ.Α.Π.)-

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                     ΑΘ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ