Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   20/12/2023               site:       www.epsaitol.gr   mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:       975                                   Τηλ.:      26310-28884          Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

                                                                       ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 20/12/2023, αφού έλαβε υπόψη της το από 18/12/2023 έγγραφο του σωματείου ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ, με το οποίο παραιτείται των υπόλοιπων αγώνων του πρωταθλήματος Κ-16, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ, υπέρ του σωματείου ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης από το σωματείο ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί από το φετινό πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται, καθώς επίσης και πέντε (5) βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί.

Τέλος, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                    ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ