Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   28/02/2024               site:       www.epsaitol.gr   mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  229                                         Τηλ.:      26310-28884          Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

                                                                       ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 28/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το από 21/2/2024 έγγραφο του σωματείου ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, με το οποίο παραιτείται του αγώνα του πρωταθλήματος Κ-16, με το σωματείο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, υπέρ του σωματείου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης από το σωματείο ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί από το φετινό πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται, καθώς επίσης και πέντε (5) βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα Κ-16.

Τέλος, επιβάλλεται στο σωματείο ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ότι το σωματείο ΓΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ παραιτήθηκε σε τρεις (3) αγώνες της ίδιας διοργάνωσης το αποβάλλει της συνέχειας του πρωταθλήματος (άρθρο 17 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                  ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ