Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   01/11/2023                site:       www.epsaitol.gr      mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:       700                                      Τηλ.:      26310-28884            Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

                                                                            ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 01/11/2023, αφού έλαβε υπόψη της το από 25/10/2023 έγγραφο του σωματείου ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, με το οποίο παραιτείται των υπόλοιπων αγώνων του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2023-2024, υπέρ του σωματείου ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης από το σωματείο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί από το φετινό πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται, καθώς επίσης και πέντε (5) βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί.

Τέλος, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).-

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΒΑΣ. ΝΙΚΑΚΗΣ                                          ΒΙΣΒΙΚΗΣ Ι.