Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   08/11/2023                site:       www.epsaitol.gr      mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:       733                                      Τηλ.:      26310-28884            Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

                                                                            ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 08/11/2023, αφού έλαβε υπόψη της το από 25/10/2023 έγγραφο του σωματείου ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, με το οποίο παραιτείται των αγώνων του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ, για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2023-2024, υπέρ του σωματείου ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης από το σωματείο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί από το φετινό πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται, καθώς επίσης και πέντε (5) βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί.

Τέλος, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ότι το σωματείο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ παραιτήθηκε σε τρεις (3) αγώνες της ίδιας διοργάνωσης το αποβάλλει της συνέχειας του πρωταθλήματος και το σωματείο αυτό υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (άρθρο 17 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΒΑΣ. ΝΙΚΑΚΗΣ                                          ΒΙΣΒΙΚΗΣ Ι.