Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16-2-2022                    site:       www.epsaitol.gr      mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   116                                       Τηλ.:     26310-28884            Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

                                                                           ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 16-2-2022, αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις του διαιτητή κ. Κακατσίδη Γρηγ. στο φύλλο αγώνα της 13/2/2022 ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, για το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας της Ενώσεως, από το οποίο προκύπτει ότι ο αγώνας δεν διεξήχθη γιατί το σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ δεν κατήλθε να αγωνιστεί, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, για το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2021-2022, υπέρ του σωματείου ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                     ΑΘ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ