Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   16-3-2022                    site:       www.epsaitol.gr      mail:   [email protected]

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:      216                                       Τηλ.:      26310-28884            Fax:       26310-25333

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ

                                                                            ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 16-3-2022, αφού έλαβε υπόψη της το από 11/3/2022 έγγραφο του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, με το οποίο παραιτείται του αγώνα του πρωταθλήματος Γ’ κατηγορίας με το σωματείο ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, για το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2021-2022, υπέρ του σωματείου ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                     ΑΘ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ