ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που αφορούν ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ποδοσφαιριστών και ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Ειδικά την ημέρα αυτή η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Σ. θα δέχεται αιτήσεις από 09:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 18:00.