ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που αφορούν εγχώριες μεταγραφές, διεθνείς μεταγραφές, επανεγγραφές, δελτίων ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών (πρώην υποσχετικές) και πρώτες εγγραφές ενηλίκων είναι η ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.

Ειδικά την ημέρα αυτή η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Σ. θα δέχεται αιτήσεις από 09:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 18:30.-