ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Ο.

Στα πλαίσια επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, παρακαλούμε ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ της Ενώσεώς μας, να μας αποστείλουν με email ([email protected]) τα παρακάτω έγγραφα, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

  1. Επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου.
  2. Τον Α.Φ.Μ. του σωματείου με βεβαίωση από την εφορία που να πιστοποιεί την ορθότητα του εν λόγω αριθμού.
  3. Χρώματα εμφανίσεων.
  4. Ημερομηνία ίδρυσης σωματείου, ‘Εδρα, Πόλη, Διεύθυνση σωματείου.
  5. Email σωματείου.
  6. Τηλέφωνο σταθερό σωματείου.
  7. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
  8. Τον Κωδικό Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α., επισυνάπτοντας τη βεβαίωση ή την απόφαση ή και τα δύο εάν υπάρχουν της Γ.Γ.Α. που αναφέρει τον κωδικό του σωματείου.

Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα να είναι σε μορφή pdf.

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας.-