ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των σωματείων για την επικαιροποίηση των στοιχείων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

Παρακαλούμε λοιπόν όσα σωματεία δεν το έχουν πράξει, να μας αποστείλουν ΑΜΕΣΑ με email ([email protected]) τα παρακάτω έγγραφα.

  1. Επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου.
  2. Τον Α.Φ.Μ. του σωματείου με βεβαίωση από την εφορία που να πιστοποιεί την ορθότητα του εν λόγω αριθμού.
  3. Χρώματα εμφανίσεων.
  4. Ημερομηνία ίδρυσης, ‘Εδρα, Πόλη, Διεύθυνση σωματείου.
  5. Email σωματείου.
  6. Τηλέφωνο σταθερό σωματείου.
  7. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
  8. Τον Κωδικό Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α., επισυνάπτοντας τη βεβαίωση ή την απόφαση ή και τα δύο εάν υπάρχουν της Γ.Γ.Α. που αναφέρει τον κωδικό του σωματείου.

Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα να είναι σε μορφή pdf.