ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΝ 15/07/2024

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει, ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ότι επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. 

Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου τμήματος της Γ.Γ.Α., τα σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 15/07/2024 είναι τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:

https://www.epsaitol.gr/wp-content/uploads/2024/07/ΑΔΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΠΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-_-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-15.7.2024-1.pdf