ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία τα οποία θα προβούν στην έκδοση δελτίων (πρώτη εγγραφή για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών), ότι το πιστοποιητικό που θα προσκομίζουν για την έκδοση δελτίου θα πρέπει να είναι θεωρημένο στην ταυτοπροσωπία με φωτογραφία ή σε διαφορετική περίπτωση το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται με την φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ενός εκ των  δύο γονέων του ποδοσφαιριστή.