Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου αθλητικών σωματείων 2023.

Η τροποποίηση είναι η εξής:

Δίνεται η δυνατότητα έξι (6) επανυποβολών αντί των τεσσάρων (4) επανυποβολών που ίσχυε, αυξάνοντας τις ευκαιρίες στα σωματεία για διορθώσεις στην αίτησή τους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αφήνουν τις διορθώσεις για τον Οκτώβριο γιατί έτσι περιορίζουν μόνοι τους τον αριθμό των επαναυποβολών, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία για επαναυποβολές είναι η 31η/10/2023.