ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων και την μη επικύρωση των ταυτοπροσωπιών μέσω των πιστοποιητικών γέννησης από τα Κ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα προβούν στην έκδοση δελτίου (πρώτη εγγραφή), όπου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ταυτότητας, αν ο ποδοσφαιριστής είναι άνω των 12 ετών, αντί ταυτότητας θα προσκομίζει πιστοποιητικό γέννησης χωρίς ταυτοπροσωπία αλλά με την απαραίτητη κατάθεση φωτοτυπίας ταυτότητας ενός εκ των γονέων.

Με την έκδοση όμως της αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο αυτής θα πρέπει να προσκομίζεται στην ‘Ενωση, διαφορετικά το δελτίο τους ΘΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ.