ΔΥΝΑΜΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Αποστείλαμε σήμερα 01/07/2024 με e-mail, σε αυτό που μας είχαν γνωρίσει τα σωματεία το καλοκαίρι του 2023, την δύναμη των ποδοσφαιριστών κάθε σωματείου.

Σ αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται ποδοσφαιριστές που τα δελτία τους έληγαν την 30/06/2024 και ποδοσφαιριστές οι οποίοι την προηγούμενη τριετία δεν προχώρησαν σε επανέκδοση του δελτίου τους. ‘Ολοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί είναι ελεύθεροι να επανεγγραφούν σε σωματείο της αρεσκείας τους την περίοδο των επανεγγραφών.

Ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου εφιστούμε την προσοχή των σωματείων στα παρακάτω δύο σημεία:

  1. Τα σωματεία θα έχουν στα χέρια τους δελτία, η διάρκεια των οποίων όμως θα έχει λήξει και τυχόν συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αυτών είναι αντικανονική.
  2. Τα σωματεία που θα παραχωρούν ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να ενημερώνονται από το δυναμολόγιο που τους αποστείλαμε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση (παραχώρηση ποδοσφαιριστή που δεν ανήκει στο σωματείο) οι ποινές από την Επιτροπή Ιδιότητας της Ε.Π.Ο. είναι βαριές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν σωματεία έχουν προβεί σε αλλαγή του e-mail τους, παρακαλούμε να μας το γνωρίσουν εγγράφως στο e-mail της Ενώσεως, προκειμένου να αποστείλουμε στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση την δύναμη του σωματείου.