ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

‘Όπως μας γνώρισε η Ε.Π.Ο. οι αιτήσεις μεταβολών που αφορούν εγγραφές ανηλίκων ποδοσφαιριστών και που είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει η υπογραφή του γονέα να θεωρείται από το Κ.Ε.Π. επί ποινή ακυρώσεως.