ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 15/02/2023, αφού έλαβε υπόψη της ότι μέχρι και σήμερα τα σωματεία ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας και ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ του πρωταθλήματος Κ-16, δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α. και κανένας αγώνας των παραπάνω σωματείων στα πρωταθλήματα στα οποία δήλωσαν συμμετοχή δεν έχει ορισθεί από την ‘Ενωση, λόγω της μη εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της Γ.Γ.Α., που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα, ομόφωνα αποφασίζει και τα αποκλείει των πρωταθλημάτων αυτών, δεδομένου ότι τα πρωταθλήματα αυτά έχουν εισέλθει στο 2ο γύρο τους και μέχρι στιγμής τα σωματεία δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Όλοι οι αγώνες τους που δεν διεξήχθησαν και αυτοί που έπρεπε στο μέλλον να διεξαχθούν, θεωρούνται ως μη γενόμενοι.