ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Η Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. μας γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των εξετάσεων της σχολής διαιτησίας της Ενώσεώς μας, που έγιναν την 22/5/2022 στο Αγρίνιο.

‘Ολοι οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις πέρασαν με επιτυχία.-