ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Η Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. μας γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των εξετάσεων της σχολής διαιτησίας της Ενώσεώς μας, που έγιναν την 02/06/2024 στο Αγρίνιο.

‘Ολοι οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις πέρασαν με επιτυχία.-