ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ. ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Επειδή γινόμαστε δέκτες πολλών αιτημάτων για την παροχή του ιστορικού μεταβολών ενός ποδοσφαιριστή (σε ποιες ομάδες έχει αγωνιστεί), σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Εθνική Νομοθεσία Ν. 4624/2019, δεν μπορούμε να παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές, παρά μόνον στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αν αυτός μας υποβάλει μία αίτηση με όλα τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημεροχρονολογία γέννησης, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, e-mail) και να μας γνωρίζει που θα το χρησιμοποιήσει.

Η δε υπογραφή του να είναι θεωρημένη από δημόσια Αρχή ως προς την ταυτοπροσωπία.

Αν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, την αίτηση θα υποβάλει ο νόμιμος κηδεμόνας του και η υπογραφή του οποίου θα θεωρείται από  Δημόσια Αρχή.

Ιστορικό μεταβολών δίδεται μόνο σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά την ημέρα της αίτησης ανήκουν σε σωματείο της δυνάμεως μας, για τεχνικούς και μόνο λόγους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν το ιστορικό μεταβολών χρησιμοποιηθεί για την διεκδίκηση τροφείων από ερασιτεχνικό σωματείο, στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο ποδοσφαιριστής, τότε το αίτημα θα στέλνεται μέσω της Ε.Π.Σ. στην Ε.Π.Ο. για να εκδίδονται επίσημες οι βεβαιώσεις.