ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε, την υποχρέωσή σας για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής προς την ‘Ενωση, σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. 20/28-04-2022.

Υπενθυμίζουμε τα ποσά που αντιστοιχούν ανά κατηγορία:

Διεθνείς βοηθός διαιτητή  1.000 ευρώ.

1η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαιτητής  1.250 ευρώ.

Βοηθός διαιτητή  750 ευρώ.

Παρατηρητής  500 ευρώ.

2η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαιτητής  700 ευρώ.

Βοηθός διαιτητή  300 ευρώ.

Παρατηρητής  150 ευρώ.

3η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαιτητής  120 ευρώ.

Βοηθός διαιτητή  60 ευρώ.

Παρατηρητής  60 ευρώ.

Επίσης με την ίδια απόφαση, στους τοπικούς αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ.Α., οι αξιωματούχοι διαιτησίας θα καταβάλλουν στην ‘Ενωση το 10% της αμοιβής τους.

Μπορείτε να καταθέσετε στον λογαριασμό της Ενώσεως (5150-021668-184) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την ετήσια συνδρομή σας, αναγράφοντας το όνομά σας.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι διαιτητές να αποστείλουν στο email της Ενώσεως ([email protected]), τους αριθμούς λογαριασμών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που κατέχουν στο όνομά τους, διότι λόγω τεχνικού προβλήματος της Τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε, έχουν απωλεσθεί οι αριθμοί λογαριασμών.