ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Υπενθυμίζουμε ότι στις 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 λήγει η προθεσμία για υποβολή διορθώσεων από τα σωματεία που έχουν απορριφθεί από το Μητρώο 2023.

Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποστολή στοιχείων δεν θα γίνει αποδεκτή.