Γνωρίζουμε στους υποψηφίους της σχολής UEFA A ότι τα μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, θα γίνουν μέσα στις ορισθείσες από την ΕΠΟ ημερομηνίες στη πόλη του Αγρίνιου. Επίσης υπενθυμίζουμε στους υποψηφίους ότι η καταβολή του παραβόλου, που αντιστοιχεί στον καθένα, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσα από την εφαρμογή e-paravola από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ.