ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι τα έντυπα των καρτών υγείας τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις μεταβολών για την έκδοση δελτίων, θα πρέπει να είναι τα νέα, αυτά που είναι αναρτημένα σήμερα στις ιστοσελίδα της Ένωσης.

Έντυπα παλαιοτέρων ετών δεν γίνονται δεκτά από την Ε.Π.Ο. η οποία δεν προβαίνει στην έκδοση δελτίων.-