ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

4η  ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν στους λογαριασμούς σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 31/3/2022, τα έξοδα κινήσεως των διαιτητών, σε αγώνες που έγιναν από 5/2/2022 έως και 9/3/2022, πλην αυτών που δεν έχουν εξοφλήσει τα ποσοστά τους.-