ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

5η  ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν στους λογαριασμούς σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, τα έξοδα κινήσεως των διαιτητών, σε αγώνες που έγιναν από 12/3/2022 έως και 13/4/2022, πλην των διαιτητών που δεν εξόφλησαν τα ποσοστά τους μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία (μέχρι 25/4/2022).-